Onze incassodiensten

  Home > Onze incassodiensten > Tarieven

Tarieven

Centurion Tarieven

Welke kosten zullen wij als u klant doorberekenen?

● De pré-incasso zullen wij kosteloos voor u uitvoeren. Wij stellen wel de voorwaarde dat als de termijn verstreken is, de pré-incasso automatisch overgaat in het incassotraject. Betaalt de debiteur alsnog in de het pré-incassotraject, dan zullen wij een vooraf afgesproken provisie aan u doorberekenen.
● Indien de debiteur volledig betaalt, € 0,-
● Indien voor ons direct duidelijk is dat de debiteur failliet is, in een schuldhulpverleningstraject (WSNP) zit of dat de verhaalmogelijkheden nihil zijn, € 0,-.
● Indien de debiteur een gedeelte betaalt, zal alleen een provisievergoeding met een minimum van € 25,- over het gedeelte dat reeds betaald is door de debiteur aan u worden doorberekend.
● Indien de debiteur zich hevig verweert, (zeer) onbetrouwbaar of moeilijk vindbaar is, kan het zijn dat de incasso niet meer kostendekkend is. Wij zullen dit te allen tijde eerst met u overleggen en pas na akkoord van u tot verdere actie overgaan. Wij hanteren hiervoor een provisievergoeding met een minimum van € 25,-.
● Buitenlandse vorderingen binnen Europa is maatwerk. Wij vragen u hierover contact met ons op te nemen.
● Debiteurbeheer is maatwerk. Wij vragen u hierover contact met ons op te nemen.

 
 

Provisievergoeding:

● 10% van het geïncasseerde bedrag over de eerste € 1.000,- met een minimum van € 25,-.
● 7,5% van het geïncasseerde bedrag over de volgende € 2.500,-.
● 5% van het meerdere van het geïncasseerde bedrag.

Onze inkomsten zijn exclusief BTW. De BTW over de incassokosten, dient volgens de wetgeving bij u als opdrachtgever in rekening te worden gebracht. Bent u zelf niet BTW-plichtig, brengen wij de BTW in rekening bij debiteur.

Indien een gerechtelijke procedure opgestart dient te worden zullen extra kosten een op een worden doorberekend doch is dit maatwerk. De kosten waar u aan moet denken zijn o.a. griffierechten, ambtelijke deurwaarderskosten, verschotten (indien toegepast) en salaris-gemachtigde bij verstek.

 
 

Ga naar: Incasso traject | Pré-incasso traject | No cure, no pay | Bulk incasso | Buitenlandse incasso | Debiteuren bezoek | Gerechtelijke procedure | Incasso bewaking