U moet betalen

  Home > U moet betalen > Incassokosten

Incassokosten

Welke incassokosten kunt u als debiteur verwachten?

Vordering op een consument:

Deze regels zijn na te lezen op de site van NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen) en zijn volgens de W.I.K. (Wet Incasso Kosten) voor consumenten per 1 juli 2012.

● 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-;
● 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;
● 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;
● 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
● 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Rente zal tevens betaald moeten worden op basis van de wettelijke rente voor consumenten (Artikel 6:119 BW).

Deze tarieven gelden alleen als er binnen de kaders van het minnelijke incasso traject wordt betaald. Indien wij genoodzaakt zijn van het minnelijk traject naar een gerechtelijke procedure te gaan, zullen de kosten aanzienlijk stijgen.

 
 

Vordering op een bedrijf:

De Wet Normering Incassokosten is in beginsel alleen van toepassing op vorderingen op consumenten. Het staat bedrijven vrij onderling andere afspraken te maken over de incassokosten. Dit dient dan wel te zijn overeengekomen, bijvoorbeeld via de Algemene Voorwaarden. Indien er tussen bedrijven onderling niets is overeengekomen geldt de Wet Normering Incassokosten, waarbij er overigens géén verplichte herinnering verzonden hoeft te worden.

Indien de algemene voorwaarden geen uitsluitsel geeft over de rente, zal de rente worden berekend op basis van de wettelijke rente voor handelstransacties (Artikel 6:119a BW).

 
 

Gerechtelijke procedure

Indien u het laat aankomen op een gerechtelijke procedure dan worden, indien de rechter u niet in het gelijk stelt of als u niet op de zitting verschijnt, de volgende kosten aan u doorberekend.

 
 

Griffierecht 2024 btw vrij

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken met een vordering of een verzoek van
- onbepaalde waarde3 of
- een waarde van niet meer dan € 500
€ 130,-
 
€ 87,-
 
€ 87,-
 
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500 € 328,-
 
€ 218,-
 
€ 87,-
 
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500 € 372,-
 
€ 248,-
 
€ 87,-
 
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000 € 496,-
 
€ 248,-
 
€ 87,-
 
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500 € 524,-
 
€ 248,-
 
€ 87,-
 
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500 € 1409,-
 
€ 706,-
 
€ 87,-
 

 
 

Salaris-gemachtigde bij verstek (salarissen in rolzaken) 2024 excl. btw

Hoofdsom en rente en buitengerechtelijke incassokosten tot en met

● Van € 0,01 t/m € 250,00 is een bedrag verschuldigd van € 40,-;
● Van € 250,01 t/m € 500,00 is een bedrag verschuldigd van € 82,-;
● Van € 500,01 t/m € 1.250,00 is een bedrag verschuldigd van € 135,-;
● Van € 1.250,01 t/m € 2.500,00 is een bedrag verschuldigd van € 204,-;
● Van € 2.500,01 t/m € 3.750,00 is een bedrag verschuldigd van € 238,-;
● Van € 3.750,01 t/m € 5.000,00 is een bedrag verschuldigd van € 271,-;
● Van € 5.000,01 t/m € 10.000,00 is een bedrag verschuldigd van € 339,-;
● Van € 10.000,01 t/m € 20.000,00 is een bedrag verschuldigd van € 406,-;
● Van € 20.000,01 t/m € 40.000,00 is een bedrag verschuldigd van € 543,-.

 
 

Ambtelijke kosten (Btag-tarieven) 2024 excl. btw

De ambtshandelingen van een gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het “Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders”. In dit besluit wordt aangegeven welke kosten de deurwaarder aan de debiteur mag doorberekenen. Hieronder een klein deel van deze lijst.

2a. Dagvaarding, oproeping of aanzegging die het geding inleidt € 112,37
2b. Betekening van een titel (vonnis) € 122,34
2e. Beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, anders dan bedoeld in een van de volgende onderdelen, of van nadere aanduiding van de in beslag genomen roerende zaken € 147,54
2f. Beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, die zich bevinden op een zodanige plaats dat voor de toegang daartoe de medewerking van een derde nodig is € 196,47

 
 

Ga naar: Betalen met iDEAL | Betalingsregeling | Onterechte Vordering | U heeft betaald | Verhuizing doorgeven | Incassocalculator